Ngói bitum phủ đá dự án Khu đô thị Xa La - Hà Đông | homify
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp

Ngói bitum phủ đá dự án Khu đô thị Xa La—Hà Đông

Total dimensions
1000 × 10 × 500 m / 700000 m² (Length, Height, Width / Area)
Total cost
RM176,908,594.02
  • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Commercial Spaces Grey

  • Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Commercial Spaces Grey

Admin-Area